Công trình: Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió kho tiền

Chủ đầu tư: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Kết nối với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về công nghệ

Hỏi về VMRC, giá cả, triển khai hoặc bất kỳ điều gì khác. Các đại diện được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Liên hệ ngay