Công trình: Khách sạn Pistachio Sapa 4*

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

Khách sạn Pistachio Sa Pa 4*

Kết nối với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về công nghệ

Hỏi về VMRC, giá cả, triển khai hoặc bất kỳ điều gì khác. Các đại diện được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Liên hệ ngay