Điều khiển trung tâm I-Touch Manager

Model: I-Touch Manager

Hệ thống điều khiển

Intelligent Touch Manager không chỉ điều khiển hệ thống điều hòa không khí như VRV mà còn cung cấp tính năng quản lý tòa nhà một cách đơn giản nhưng tinh tế bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng và báo cháy cho tòa nhà đơn lẻ hoặc tổ hợp nhiều tòa nhà. 

Điều khiển trung tâm

Cài đặt đơn giản các điểm điều khiển của hệ thống VRV bằng cách phân theo tầng và khu vực. Hiển thị sơ đồ tòa nhà giúp việc tìm kiếm thiết bị cần tìm trở nên nhanh chóng. Lịch sử hoạt động thể hiện thói quen điều khiển và nguồn gốc vận hành trong quá khứ của thiết bị.

Điều khiển tự động

Hệ thống VRV được điều khiển tự động suốt năm bằng tính năng lập lịch. Khóa lẫn hệ thống VRV và các thiết bị khác giúp việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà trở nên dễ dàng hơn. Chế độ setback thay đổi nhiệt độ cài đặt ngay cả khi phòng không có người.

Truy cập từ xa

Truy cập từ xa bằng máy tính cho phép điều khiển toàn bộ hệ thống điều hòa với màn hình hiển thị giống như hiển thị trên thiết bị intelligent Touch Manager. Người sử dụng được ủy quyền có thể điều khiển từng thiết bị điều hòa từ máy tính cá nhân.

Quản lý năng lượng

Tính năng Energy Navigator đơn giản hóa việc quản lý năng lượng bằng cách ghi lại dữ liệu điện năng tiêu thụ và phát hiện hoạt động không hiệu quả.