VMRC Trúng thầu gói thầu số 10 - Hệ thống điều hòa, Dự án Nhà nghỉ Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25  tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Điện lạnh và Xây lắp Việt Nam (VMRC) đã trúng thầu và chính thức ký kết hợp đồng với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn  về việc Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho Dự án Nhà nghỉ Nhà khách A1-Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.

VMRC Trúng thầu gói thầu số 10 - Hệ thống điều hòa, Dự án Nhà nghỉ Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

 

VMRC Trúng thầu gói thầu số 10 - Hệ thống điều hòa, Dự án Nhà nghỉ Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

VMRC Trúng thầu gói thầu số 10 - Hệ thống điều hòa, Dự án Nhà nghỉ Nhà khách A1 - Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555