VMRC ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy cho Dự án mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2

     Tháng 7/2019, VMRC chính thức ký hợp đồng cung cấp vật tư lắp đặt và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống  thang máy cho công trình " Mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh" 

     Một số hình ảnh chi cục thuế quận 2

VMRC ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy cho Dự án mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2

 

VMRC ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy cho Dự án mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2

 

VMRC ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy cho Dự án mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2

 

VMRC ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy cho Dự án mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2

 

VMRC ký hợp đồng cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy cho Dự án mở rộng, cải tạo Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 2

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555