VMRC cập nhật model mới nhất của bộ điều khiển trung tâm cho hệ VRF Toshiba

     Bắt đầu từ ngày 1/8/2019, VMRC cập nhật model mới nhất của bộ điều khiển trung tâm cho hệ VRF Toshiba- BMS-SM1280ETLE

     Sản phẩm là một hệ thống điều khiển điều hòa không khí để kiểm soát và theo dõi trạng thái hoạt động của máy điều hòa không khí. Hệ thống cho phép quản lý chuyên sâu bằng cách sử dụng máy tính với chuột tại trang web của khách hàng.

     1. Chức năng chính

        - Giám sát / Điều khiển điều hòa
      Cho phép người dùng theo dõi trạng thái vận hành, trạng thái thiết lập và trạng thái lỗi của tất cả các máy điều hòa không khí, để bắt đầu và kết thúc tất cả các điều hòa không khí, và thay đổi các chi tiết thiết lập của tất cả các điều hòa không khí. Các máy điều hòa không khí được đặt tên và phân loại theo thứ bậc theo từng tầng, người thuê hoặc khu vực, hoặc có thể được đặt riêng cho từng hệ thống điều hòa không khí.
     Điều hòa không khí có thể được điều khiển bằng cách liên kết với các tín hiệu khóa và tín hiệu báo cháy.

         - Hoạt động theo lịch trình
     Tối đa 10 thiết lập có thể lập trình cho mỗi ngày. Hoạt động của tất cả các điều hòa không khí có thể được lên lịch
     Trong thời gian hoạt động theo lịch trình người dùng có thể đặt trạng thái Nguồn (Bật/Tắt), Chế dộ vận hành, Cài đặt nhiệt độ, Hạn chế thao tác điều khiển từ xa...
     Trong lịch trình tổng thể, người dùng có thể đặt lịch trình từng tuần, từng tháng, từng năm.

         - Phân phối điện sử dụng
     Trong thiết lập lịch trình thanh toán có thể phân phối năng lượng được sử dụng cho mỗi máy điều hòa không khí 
để theo dõi khoảng thời gian hoạt động và phân phối điện trong cả giờ làm việc và giờ không làm việc
riêng biệt

         - Danh sách cảnh báo
     Lịch sử cảnh báo cũng được hiển thị trong một danh sách

     2. Cấu hình hệ thống

Cập nhật model mới nhất của bộ điều khiển trung tâm cho hệ VRF Toshiba

     3. Danh sách chức năng

 

Cập nhật model mới nhất của bộ điều khiển trung tâm cho hệ VRF Toshiba

     4. Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm 

Cập nhật model mới nhất của bộ điều khiển trung tâm cho hệ VRF Toshiba

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555