Thông tin liên hệ Phòng kỹ thuật

Mr. Ninh 0949 366 000  Email: ninhnv87@gmail.com

Fax: 024 3636 9327

Địa chỉ: số 59 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555