Thông tin liên hệ Phòng Kinh doanh - Dự án

Mr. Hải 0976 802 730/03583 15555    Email: haidt13@gmail.com

Mr. Tới 0913 835 233    Email: lamtoikd@gmail.com

Mr. Đắc 0904 200 211 Email: dac.tranquang@gmail.com

Mr. Dương 0903488439  Email: ceoducduong@gmail.com

Fax: 024 3636 9327

Địa chỉ: Số 59 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555