Thông tin liên hệ Phòng kế toán

 Ms. Yến 0916 836 198   

Email: haiyen56humg@gmail.com, Tel: 024 3636 9326  Fax: 024 3636 9327

Địa chỉ: số 59 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội.

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555