Thông tin liên hệ Phòng Dịch vụ sau bán hàng

Liên hệ: Mr. Hùng

Điện thoại: 0903 215 250

Fax: 024 3636 9327

Email: nguyenhung8250@gmail.com

Địa chỉ: Số 59 Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555