Dự án: TTTM và NHÀ Ở - Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Dự án: Trung tâm thương mại và Nhà ở hỗn hợp phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên

Địa điểm: Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BQL REAL 

Nội dung thi công: CUNG CẤP LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ THANG MÁY TOSHIBA

Giá trị: 4.882.006.800 VND

CẢNH QUAN DỰ ÁN

Dự án

 

 

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555