Dự án - Metro TP. Hồ Chí Minh - Tuyến 01

Thời gian gần đây, VMRC liên tục nhận được tin vui từ việc ký kết thành công các hợp đồng mới. Bên cạnh những lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E. Mới đây, VMRC tiếp tục ký kết thành công hợp đồng về việc cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều Hòa Không Khí Dự án Metro TP. Hồ Chí Minh - Tuyến số 1 với Công ty SG E&C (HCM MRT LINE 1 CP2)

Công ty cổ phần Điện lạnh và Xây lắp Việt Nam trúng thầu gói cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều Hòa Không Khí Dự án Metro TP. Hồ Chí Minh - Tuyến số 1