Dự án Nhà số 3 - Bệnh viện Nhi Thái Bình

     VMRC đang thực hiện hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống điều hòa không khí, thông gió công trình nhà số 3 - Bệnh viện Nhi Thái Bình 

     Hạng mục gồm cung cấp vật tư và thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió cho Công trình: Xây dựng cung cấp lắp đặt thiết bị nhà số 3 (Khoa lâm sàng, nhà nghiệp vụ kỹ thuật và khoa truyền nhiềm), hạ tầng kỹ thuật, trạm biến áp, công trình phụ trợ và xây dựng trạm xử lý nước thải sơ bộ - Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Dự án Nhà số 3 -  Bệnh viện Nhi Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dự án Nhà số 3, Khoa Cận lâm sàng, Nhà Nghiệp vụ kỹ thuật và Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình được khởi công xây dựng từ ngày 25/5/2018.

     Công trình gồm 2 khối nhà, khối  nhà 2 tầng và 6 tầng có dự toán xây dựng được phê duyệt trên 258 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là gần 142,5 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình phúc lợi xã hội quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện quy hoạch hệ thống mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

    Một số hình ảnh tập kết thiết bị và quá trình thi công tại công trường của VMRC:

Dự án Nhà số 3 -  Bệnh viện Nhi Thái Bình

 

 

Dự án Nhà số 3 -  Bệnh viện Nhi Thái Bình

 

Dự án Nhà số 3 -  Bệnh viện Nhi Thái Bình

 

Dự án Nhà số 3 -  Bệnh viện Nhi Thái Bình

 

Dự án Nhà số 3 -  Bệnh viện Nhi Thái Bình

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555