Cục quản lý Xuất nhập cảnh - 44 Trần Phú, Hà Nội

Đầu năm 2019, Công ty VMRC ký hợp đồng thi công và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại Phòng làm thủ tục Cục xuất nhập cảnh tại 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. 

Gói thầu thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, phòng trực ban tại Trụ sở 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Một số hình ảnh thi công của nhân viên công ty tại công trình:

Cục quản lý Xuất nhập cảnh - 44 Trần Phú, Hà Nội

Cục quản lý Xuất nhập cảnh - 44 Trần Phú, Hà Nội

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555