Cục An ninh kinh tế 40 Hàng Bài

Tháng 12/2018, VMRC chính thức ký hợp đồng và bắt đầu thi công cải tạo, sửa chữa công trình Trụ sở làm việc Cục An ninh kinh tế.

Quy mô dự án gồm: tòa nhà 7 tầng và 8 tầng.

Địa điểm xây dựng: 40 Hàng Bài, P. Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ đầu tư: Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên năm của Cục A04

Nội dung công việc:

  1. Cải tạo sửa chữa mái tôn khu nhà 7 tầng và khu nhà 8 tầng
  2. Cải tạo sửa chữa chống thấm mái khu nhà 7 tầng và 8 tầng
  3. Cải tạo, sửa chữa khu vệ sinh tầng 5, 6, 7, 8.

Hình ảnh công trình

Cục An ninh kinh tế 40 Hàng Bài

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555