Trụ sở làm việc cơ quan nhà nước tại TP Huế

Công trình: Trụ sở làm việc tại TP Huế

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555