Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Công trình: Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió kho tiền

Chủ đầu tư: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555