Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng
Gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí Chiller

Một số hình ảnh tại dự án:

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

Khách sạn Hilton Garden Inn Đà Nẵng

PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555