Chính sách đối với khách hàng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________ 

Công ty Cổ phần Điện lạnh và Xây lắp Việt Nam cam kết:

  • - Doanh nghiệp luôn đưa chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và coi chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Doanh nghiệp;
  • - Doanh nghiệp luôn tôn trọng và tiếp thu ý kiến của khách hàng nhằm cung cấp các sản phẩm thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng;
  • - Doanh nghiệp không ngừng cải tiến hợp lý hóa hoạt động đảm bảo cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________________

Căn cứ vào Chính sách chất lượng đã cam kết, Công ty Cổ phần Điện lạnh và Xây lắp Việt Nam đề ra các mục tiêu chất lượng năm 2019 như sau:

  • -  Đáp ứng kịp thời 100% các yêu cầu của khách hàng;
  • - 100% cán bộ, nhân viên của Doanh nghiệp triển khai ISO 9001:2015 thấu hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
PHÒNG KINH DOANH
0976 802 730
PHÒNG DỰ ÁN
035.831.5555